14 Aralık 2012 Cuma

SVN Sunucu Yapılandırması ve Temel Kullanımı


Versiyon kontrol sistemleri günümüzde, özellikle yazılım ve dokümantasyon gibi sürekli değişiklikler/geliştirmeler yaptığımız çıktıların takibini kolaylaştıran bir sistem. Bu amaçla bir SVN sunucu kurulum ve yapılandırması göstereceğim.

Kurulum

1.    Öncelikle gerekli paketlerin kurulumları gerçekleştirilmeli

root@ubuntu:~# apt-get install subversion libapache2-svn apache2

2.    SNV Deposunun bulunacağı klasör oluşturulur

root@ubuntu:~# mkdir /svnrepo

3.     dav_svn.conf dosyasi svn deposu için yapılandırılır.

root@ubuntu:~# vi /etc/apache2/mods-enabled/dav_svn.conf

4.     Dosya içerisindeki tüm verileri silip aşağıdaki gibi bir veri yazabilirsiniz

<Location /svnrepo>
DAV svn
SVNParentPath /svnrepo
AuthType Basic
AuthName "Subversion Repository"
AuthUserFile /etc/apache2/dav_svn.passwd
Require valid-user
</Location>

5.     SVN Kullanıcıları oluşturulur.

root@ubuntu:~# htpasswd -cm /etc/apache2/dav_svn.passwd sysadm

Burada kullanılan -c parametresi ilk defa parola tanımlaması kullanıyorsanız bu parametrenin kullanılması gerekiyor. Bir kere kullandıktan sonra yalnız -m parametresini kullanabiliriz. -m parametresi parolaları md5 ile saklamayı sağlar.

6.     SVN Deposu oluşturma

root@ubuntu:/svnrepo# svnadmin create test

7.     /snv_repo klasörünün apache için yetkilendirilmesi gerekmektedir.

root@ubuntu:/svnrepo# sudo chown -R www-data:www-data /svnrepo/

8.     Apache servisi başlatılır.

root@ubuntu:/svnrepo# /etc/init.d/apache2 start

Yeni depo ekleme:

1.     Kurulum tamamlandıktan sonra sisteme yeni depo eklemek için aşağıdaki komutun yazılması yeterli.

root@ubuntu:/svnrepo# svnadmin create media_forensic

2.     Sonrasında apache tarafında problem çıkmaması için aşağıdaki komutun da çalıştırılmasında fayda var

root@ubuntu:/svnrepo# sudo chown -R www-data:www-data /svnrepo/


Client Yapılandırması

Windows

1.     İstemci tarafında tortoise svn uygulamasını kullanıyoruz2.     Sonrasında gerekli olan URL aşağıdaki resim gibi eklenir. OK Butonuna tıklandıktan sonra kullanıcı ve parola girişi yapılır.3.     Başarılı bir şekilde sistem svn sunucu ile iletişime geçmiş olur.4.     Klasör içerisindeki dosyalarda bir değişiklik olduğu zaman depoyu tekrar güncellemek için SVN commit işlemi gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Linux / MacOSX

1.     Öncelikle svn client uygulamasının kurulu olması gerekmektedir. Bunun için Ubuntu tarafında subversion-tools paketinin kurulu olması yeterli.

2.     Komut satırından SVN deposu paketi çekmek için aşağıdaki komutu kullanmamız gerekmektedir.

root@ubuntu:/svnrepo# svn checkout http://192.168.127.134/svnrepo/test --username sysadm

3.     Yapılan bir değişiklik bittikten sonra tekrar depoyu güncellemek için ise aşağıdaki komut kullanılmalıdır

root@ubuntu:~/test# svn commit -m "deneme"

Örnek olarak oluşturduğum depoda 1.py dosyası içerisinde değişiklik yaptım ve değişiklikleri kontrol ettim. Ve update ettim. Ekran görüntüleri aşağıda görebilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder